Logo Kliniki leczenia uzależnień w Katowicach Specjalistyczny Zakład Usług Medycznych sp. z o.o. zobacz profil Medics na facebook
zobacz profil Medics na facebook

prywatna izba wytrzeźwień

alkoholizm leczenie

kobiecy alkoholizm

Skaliste góry pokryte śniegiem

następny poprzedni
MENU GŁÓWNE

Jak dojechać?

Uzależnienia - Najczęściej zadawane pytania

Tu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania, które najczęściej słyszymy od naszych pacjentów lub ich rodzin

Walka z uzależnieniem

Uzależnienie od alkoholu jest tragedią nie tylko dla samego uzależnionego, ale też jego najbliższego otoczenia, rodziny i wszystkich, którzy go kochają.

Jak walczyć z uzależnieniem

Pytaniem, które zadaję sobie zawsze rodzina uzależnionej osoby, jak też on sam jest jak walczyć z uzależnieniem. Odwaga do walki ze słabościami musi rozpocząć się od uświadomienia sobie skali problemu i samego faktu, że ten istnieje. Tak długo, jak osoba uzależniona oszukuje się, że wszelkie jego problemy są po prostu wypadkiem przy pracy, tak długo walka z samym uzależnieniem jest właściwie niemożliwa.

Należy też jasno wyjaśnić, że choroba alkoholowa może dotknąć każdego z nas. Wbrew stereotypom nie dotyczy ona tylko osób biednych i wykluczonych ekonomicznie. Bieda jest tutaj raczej konsekwencją choroby alkoholowej, a nie jej przyczyną. Zachorować może zatem i bezrobotny, jak też wzięty adwokat czy biznesmen.

Połączenie terapii

Samo leczenie to połączenie terapii psychologicznej i farmakologicznego wsparcia. To ostatnie uzależnione jest od stanu leczonego pacjenta. Choroba alkoholowa ma bowiem różne stadia. Może objawiać się nie umiejętnością odmawiania kilku kieliszków wieczorem albo wiązać się z długimi okresami nieustannego picia. W pierwszym przypadku pacjenta należy poddać terapii psychologicznej, która zdiagnozuje przyczyny picia i pozwoli uzależnionej osobie zrozumieć skalę problemu. W drugim przypadku należy rozpocząć od odtrucia organizmu, który nie jest w stanie funkcjonować bez codziennej, olbrzymiej dawki alkoholowej trucizny. Ostatecznie jednak psychologiczne wsparcie jest tu niezbędne na dalszym etapie.

Co jest podstawą leczenia alkohlizmu?

Każdy przycholog, a także lekarz zgodnie twierdzi, że sztuką skutecznego leczenia jest przede wszystkim chęć wyjścia z nałogu. Nie inaczej dzieje się w przypadku uzależnienia, które jest przecież taką samą chorobą jak inne. A może nawet gorszą, bo to choroba czająca się w psychice osoby uzależnionej. Dlatego pierwszy krok jest jednocześnie krokiem największym. Ten krok to uświadomienie sobie własnej słabości i konsekwencji zarówno dla chorego jak również dla bliskich. Ten pierwszy krok pozwala przyznać się przed samym sobą, że potrzebujemy pomocy. Proces, który ma miejsce w kolejnych dniach, tygodniach miesiącach i latach, jest ważny, ale jest także efektem odwagi, jaką musi mieć osoba, chcąca walczyć ze swoją słabością. Jesli jestes na naszej stronie i czytasz ten tekst pamiętaj - każda, nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku...

Czym jest współuzależnienie i jaki jest mechanizm jego powstawania?

Współuzależnienie najczęściej rozumiane jest jako szkodliwy, wyuczony wzorzec zachowań czy sposób radzenia sobie ze zdarzeniami stresowymi, który rozwija się w czasie życia z osobą nadużywającą alkoholu (są też teorie traktujące współuzależnienie jako chorobę lub zaburzenie osobowości – w zależności od autora koncepcji, np. Cermak, P. Mellody, wymieniane są różne cechy współuzależnienia).

>>> czytaj więcej

Czym jest esperal i wszywki?

Esperal to nazwa produktu medycznego zawierającego w składzie substancję aktywną, która jest wykorzystywana w leczeniu alkoholizmu. Esperal najczęściej stosowany jest w formie wszywek aplikowanych w okolicy pośladkowej. Wszywki z Esperalu powodują, że osoba, która konsumuje alkohol odczuwa niezwykle silnie nieprzyjemne dolegliwości. Esperal blokuje bowiem metabolizm alkoholu jako takiego. W wielu przypadkach wszywki z Esperalu pozwalają pracować nad silną wolą i psychiką osoby chorej na alkoholiz. Działa on na zasadzie blokady. Osoba z wszytym esperalem myśli "nie mogę pić, więc może nie muszę". Ten mechanizm wspiera silną wolę i jeśli ze strony alkoholika jest choć odrobina woli na rzucenie nałogu, to esperal wraz z dolegliwościami, jakie wywołuje - może skutecznie pomóc w walce z chorobą alkoholową pomóc.

Jak działa Esperal? W duzym uproszczeniu blokuje enzym, który odpowiada za metabolizm alkoholu. Powoduje to uczucie wielokrotnie mocniejsze niż potężny kac. Są one na tyle mocne, że wszycie esperalu powinno być poprzedzone profesjonalnym wywiadem i pod kontrolą lekarza. Zabieg najczęściej wykonuje chirurg a całość jest wykonywana pod miejscowym znieczuleniem.

Czy alkoholizm może być genetyczny i pokoleniowy?

To dwa odrębne pytania. Warto mieć na uwadze, że dzieci, które obserwują pijanego ojca lub matkę i sytuacje, które taki stan rzeczy generuje z całą pewnością stają się ofiarami patologii alkoholizmu we własnym domu. Widzą wzorce, które nigdy nie powinny się pojawić, uczą się błędnych założeń, że jedynym sposobem na rozwiązanie problemów jest alkohol. A następnie w dorosłym życiu powielają te patologiczne schematy. Zatem alkoholizm jest z całą pewnością chorobą, która może mieć charakter pokoleniowy.

Najnowsze badania pozwalają również sądzić, że jeśli matka w ciąży piła alkohol, lub oboje rodziców nadużywali środków psychoaktywnych w okolicach terminu spłodzenia dziecka istnieje spore ryzyko, że płód od pierwszych dni kształtowania się może być obciążony wadami, które wpłyną na zdecydowanie większa skłonność do alkoholizmu. Zdecydowanie odradzamy jakiekolwiek bliższe związki z alkoholem i osobami nadużywającymi tego środka, gdy myślimy o dziecku, gdy mamy dziecko w domu. Pamiętajmy, że dziecko zawsze obserwuje rodziców i to od nich uczy się norm i zachowań. Nie zawiedź go!

Czym jest choroba alkoholowa?

Spożywanie zazwyczaj w dużych dawkach alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, i nie podlega jego woli, jednak możliwe jest jego powstrzymanie i utrzymanie abstynencji.

Przewlekły alkoholizm prowadzi do chorób psychicznych, ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka, serca itd. Zwiększa przestępczość, sprzyja szerzeniu się chorób wenerycznych i ujemnie wpływa na potomstwo. Nadużywanie alkoholu jest powodem powstawania problemów w rodzinach oraz ich rozpadu.

Alkoholizm to także problem społeczny – zwykle cierpi nie tylko sam uzależniony ale także jego rodzina, najbliżsi i sąsiedzi

Alkoholik rujnuje swoje relacje z ludźmi na wielu płaszczyznach. Generuje on zaburzenia życia rodzinnego – 94%, problemy w kontaktach z ludźmi – 84% a także (a może przede wszystkim) problemy finansowe – 82%. Bardzo niebezpiecznym efektem choroby alkoholowej jest przemoc wobec bliskich – 57%, a co za tym idzie problemy z prawem (karalność) – 51%. W Polsce 78 procent zabójstw popełnianych jest po alkoholu.

Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest bardzo trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. W naszej klinice leczenia uzależnień dokładamy wszelkich starań, aby przyczynić sie do ograniczenia lub całkowitego wyleczenia choroby alkoholowej.

Czy alkoholizm można leczyć?

Tak. Alkohol to środek psychoaktywny, co oznacza, że czyni spustoszenie nie tylko fizyczne ale przede wszystkim wpływa na psychikę osoby uzależnionej. I to przede wszystkim od jej motywacji i chęci podjęcia leczenia jest uzależniony sukces w leczeniu z alkoholizmu. Jest to proces długotrwały, czasami trwa całe życie. Wymaga zmiany wielu nawyków oraz szczerości i odwagi wobec siebie. Podstawą leczenia choroby alkoholowej nie są tylko środki farmakologiczne ale przede wszystkim terapia psychologiczna, spotkania z psychologiem, a w skrajnych przypadkach z psychiatrą.

Często leczenie odbywa się wielokierunkowo, bywa, że niezbedna jest zmiana otoczenia i mocne wsparcie rodziny i bliskich dla osoby zmagającej sie z chorobą. Jak w przypadku wielu chorób o podłożu psychologicznym leczenie musi rozpocząć się od chęci i przy udziale świadomości problemu samego zainteresowanego.

W naszym zakładzie Leczenia Uzależnień Medics dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas terapie były maksymalnie skuteczne i doprowadzały i do jak najlepszych efektów

Czy alkoholizm to problem ludzi dorosłych?

Alkoholizm może dotknąć każdego. Młodzi ludzie także mogą stać sie alkoholikami. Sprzyja temu chęć przynależności do grupy rówieśniczej, uczestniczenie w młodzieżowych imprezach, a także wiele okazji i miejsc, w których sprzedawany jest alkohol i kojarzony z zabawą. Osoby młode nie potrafiące realnie ocenić swoich możliwości metabolizowania alkoholu często przesadzają z jego ilością i czyniąc tak wielokronie stają sie osobami uzaleznionymi od tego środka. Bardzo niebezpiecznym jest fakt, że w polskiej kulturze młode osoby odmawiające alkoholu czesto nie sa akceptowane przez grono znajomych z uczelni lub pracy.

Jednak nawet dzieci mogą mieć problem z alkoholem. Najmłodszym klientem w polskich izbach wytrzeźwień był pięcioletni chłopiec, u którego stwierdzono 1,4 promila alkoholu. Pewna 17 - letnia dziewczyna z Warszawy była w izbie wytrzeźwień 20 razy w ciągu jednego roku.
Natomiast najstarszym klientem w Izbie Wytrzeźwień w Warszawie przy ulicy Kolskiej był 86 - letni mężczyzna. Najstarsza kobieta miała 61 lat.

Kto może nazywać się alkoholikiem?

Alkoholizm jest jedną z najczęstszych chorób, które dotykają polskie społeczeństwo. Jest jednocześnie jedną z chorób, o której statystyczny Polak ma słabą lub żadnej wiedzy. Większość z nas uważa bowiem, że alkoholizm związany jest z ekonomiczną i społeczną degradacją danej osoby. Tymczasem jest to właściwie ostatnie stadium tej choroby, które trawi nasz organizm.

Kim jest alkoholik?

Na pytanie, kim jest alkoholik, odpowiedzi jest wiele. To osoba, która może funkcjonować zupełnie normalnie, ale w jej życiu głównym elementem decydującym o wszystkim jest alkohol. To jemu podporządkowany jest rytm dnia, sposób spędzania wolnego czasu i wszystkie myśli osoby uzależnionej. Alkoholizm w dalszym stadium to spożywanie tej substancji w sposób powodujący negatywne, a im dalej, tym gorsze i bolesne konsekwencje zarówno dla pijącego, jak i dla najbliższej rodziny, środowiska. O ile początkowo alkoholik pije na „własny rachunek”, to w miarę upływu czasu wymagania uzależnionego organizmu są coraz wyższe. Nie wystarcza nam już dotychczasowa dawka alkoholu i zaczynamy sięgać po niego coraz częściej w różnych porach dnia. Ostatecznie nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez codziennej dawki alkoholu. To dlatego W 1956 roku alkoholizm został wciągnięty na listę chorób Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

Nie leczony alkoholizm

Warto też zauważyć, że alkoholizm nieleczony jest chorobą śmiertelną. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa, prowadząc do degradacji życia psychicznego, duchowego, moralnego i religijnego. Niszczy więzi międzyludzkie oraz dezorganizuje życie rodzinne, społeczne.

Czy alkoholizm jest chorobą śmiertelną?

Nie leczony alkoholizm to choroba, która z całą pewnością zagraża życiu osoby chorej. Bez leczenia alkoholik żyje mniej więcej o 10-15 lat krócej, niż osoby nie obciążone tym problemem.

Ponadto alkoholicy często giną śmiercią tragiczną w wypadkach samochodowych, śmiercią samobójczą, lub w efekcie utonięcia. Brak umiejętności panowania nad własnymi emocjami oraz błędna ocena własnej siły często również doprowadza do śmiertelnych w skutkach urazów. Alkohol, jak każda substancja toksyczna, jest trucizną, która uszkadza narządy wewnętrzne, czyniąc spustoszenie w organizmie osoby uzależnionej, co bez wątpienia pozwala nazwać alkoholików grupą podwyższonego ryzyka i prowadzić do wielu zaburzeń działania organizmu, w tym śmierci.

Czym różni sie odtrucie alkoholowe od detoksu?

Odtrucie alkoholowe to szerek działań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań, do których może dojść w okresie trzeźwienia (padaczka, majaczenie). Osoby nietrzeźwe powinny być leczone w szpitalu, natomiast trzeźwiejące - poddawane detoksykacji.

>>> czytaj więcej

Szybki kontakt

Pola oznaczone * są wymagane.

Medics w mediach

Medics na YouTube

Akceptujemy płatności kartą

Płatność kartami

alkomaty alkoholizm śląsk

Skaliste góry pokryte śniegiem Nasza strona korzysta ze zdjęć
Pana Dariusza Krakowiaka

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody prosimy o opuszczenie strony.

Pracujemy całą dobę. Zapraszamy wszystkie osoby, które czują, że potrzebują pomocy w przezwyciężeniu uzależnienia od alkoholu i nie tylko

 

Specjalistyczny Zakład Usług Medycznych Sp. z o.o.

ul.
Moniuszki 19
,
41-200
Sosnowiec

tel.
32 307 58 57
CAŁODOBOWY
e-mail:
info@medics24.pl

 

zobacz profil Medics na facebook

Specjalistyczny Zakład Usług Medycznych Sp. z o.o. MEDICS
Sosnowiec ul. Moniuszki 19
tel. 32 307 58 57 CAŁODOBOWY
e-mail: info@medics24.pl